Condicions de venda

1. Drets i obligacions de l'usuari

Les condicions d'accés a www.joieriacoral.com està supeditada a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i us lícit per part de l'usuari, prohibint expressament i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de www.joieriacoral.com o de tercers.

www.joieriacoral.com no exigeix la prèvia subscripció per la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. L'usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent , honrat i correcte de tota l' informació o contingut al qual tingui accés ja sigui a través de www.joieriacoral.com o de tercers prèviament proporcionada per www.joieriacoral.com sota els principis de la bona fe i amb respecte per la legalitat vigent. El compromís adquirit s'ha de regir sobre l' utilització dels continguts de conformitat amb el que disposa la llei, la moral i l'ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de www.joieriacoral.com o la persona delegada per aquesta.

Finalment, l'usuari es compromet a complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel•lectual, industrial, etc.

Registre d'Usuari i Claus d'accés

L'usuari es compromet a seleccionar, utilitzar i conservar el seu nom d'usuari o "usuari" o la seva contrasenya o "password" de conformitat amb el que s'estableix en les clàusules següents.

L'usuari tindrà l'opció de triar i indicar les seves pròpies Claus d'Accés. L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules, expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, retolacions d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per la qual l' utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, la moral i l'ordre públic. www.joieriacoral.com es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d'usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment anomenades.

L'usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les claus d'accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d'Accés.

L'usuari es compromet a comunicar al personal de www.joieriacoral.com el més ràpid possible la pèrdua o el robatori de les Claus d'Accés així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d'Accés només podran ser utilitzades pels usuaris als qui se'ls hagi assignat. www.joieriacoral.com queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que pugui esdevenir pels danys i perjudicis causats o patits per l'ús fraudulent o la falta de diligencia en la guarda i custòdia de les Claus d'Accés, pèrdua o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

2. Drets i obligacions de www.joieriacoral.com

www.joieriacoral.com es reserva els drets a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'usuari, sempre i quan sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i l' ubicació del contingut integrant de la web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als usuaris quan aquests no facin ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en la web. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il•lícits, racistes, delictius, d'apologia de terrorisme,violació dels drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altre mode que infringeixin les lleis o normatives aplicables ja siguin nacionals com internacionals.

3. Preus

El preu que s'indica en tot moment al costat de cada producte inclou l'IVA.

Les despeses de transport i seguretat dins la Península Ibèrica van a càrrec del client si el valor de les compres és inferior a 60 euros i per els enviaments a les Illes Balears seran gratuïts a partir dels 120 euros.

Les comandes es realitzaran a través de la pàgina web i només seran vinculants un cop s'hagi comprovat l'acceptació del pagament. Amb posterioritat a l'emissió de la comanda el client haurà de pagar mitjançant qualsevol de les possibilitats de forma de pagament que disposa en aquest moment www.joieriacoral.com. L'import màxim acceptat en tot cas serà de 5.000 euros, independentment del nombre de peces. El preu ofert en la comanda es mantindrà durant un màxim de 7 dies.

Tots els articles que s'han ofert a www.joieriacoral.com estan en stock per la qual cosa poden ser enviats immediatament. En cas de que algun article precisés d'un temps d'entrega major www.joieriacoral.com es compromet a informar de forma clara abans que el client realitzi el pagament. El lloc d'entrega és el que indica el client en el formulari de compra. La comanda es considerarà realitzada en el mateix dia si s'efectua abans de les 17 hores. En cas de realitzar la comanda passada aquesta hora o en un dia no laborable com dissabte, diumenge o festius tant locals com nacionals, es considerarà que la comanda es realitza el següent dia laborable. En qualsevol cas comença a comptar des que www.joieriacoral.com rep l'import de la comanda. Després d'haver realitzat el pagament corresponent a la comanda, www.joieriacoral.com procedirà a enviar la factura a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel client.

www.joieriacoral.com es reserva el dret de tornar l' import abonat i anular la comanda. Aquest dret serà exercit davant irregularitats en el procediment o davant sospites de delicte.